น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคง กรมสุขภาพจิต : การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ Psycho Social Care For NCD (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 1


กลับสู่หน้าหลักวีดีโอ

© 2008 Knowledge Management กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ประสานงาน เกี่ยวกับเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี dmhkm@dmh.go.th 58,021 Visitor Since June 6, 2011